Asukassivut

Oletko jo tutustunut Premicon asukassivuihin?

Tietosuoja

Premico Kodit eli Premico Management Oy:n omistaa Premico Group Oy ja näin ollen Premico Kodit on osa Premico Group-konsernia. Premico Group-konsernin ja siihen kulloinkin kuuluvien tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Premico”) joko suoraan tai asiakasyritystensä lukuun harjoittama kiinteistökehitys-, rakennuttamis-, isännöinti-, vuokraus- ja vuokrahallintatoiminta edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen vuokraukseen ja hallinnointiin. Premico kiinnittää erityistä huomiota rekisteröityjen yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta tai muilta rekististeröidyiltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä, KELAsta sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Premico voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla. Koska harjoitamme kiinteistökehitys-, rakennuttamis-, isännöinti-, vuokraus- ja vuokrahallintatoimintaa tilaajiemme lukuun, voimme luovuttaa henkilötietoja tilaajalle, eli kohteiden omistavalle taholle. Muutoin kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Premicon ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen Premico Group Oy / rekisteriasiat, Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite, sähköpostiosoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset pyydetään lähettämään osoitteella Premico Group Oy / rekisteriasiat, Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta Premicoon asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteesta:

Vuokrahakijarekisterin tietosuojaseloste

Asiakas- ja toimittajarekisterin tietosuojaseloste

Isännöinnin asukasrekisterin tietosuojaseloste

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste