Koronavirus

Koronavirus COVID-19 leviämisen ehkäisy Premico Kodeilla.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

 

Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, ellei toisin ole vuokrasopimuksella sovittu. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on jätetty. Esimerkiksi, jos irtisanomisilmoitus jätetään 26. syyskuuta, tällöin irtisanomisaika alkaa 30. syyskuuta ja sopimus päättyy kuukauden irtisanomisajalla 31. lokakuuta. Vuokrasopimusta ei voida irtisanoa päättymään kesken kuukauden.

Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa allekirjoitettuna esimerkiksi sähköpostin liitteenä tai postitse. Pelkkä sähköpostiviesti tai puhelu ei kelpaa. Jos vuokrasopimus on tehty useamman kuin yhden henkilön nimellä, täytyy irtisanomisilmoituksessa olla kaikkien irtisanoutuvien vuokralaisten nimet ja allekirjoitukset. Vuokralaisen velvollisuus on tarkastaa, että ilmoitus on tullut perille.

Täytä irtisanomisilmoitus