FAQ Category: Muuttaminen
29.11.2018
Asuntotarkastus
Vuokrasopimuksen päätyttyä vuokranantaja tai hänen edustaja suorittaa poismuuttotarkastuksen, jossa arvioidaan ja määritellään huoneiston kunto...
23.10.2018
Vakuuden palautus
Mahdollinen rahavakuus palautetaan kahden viikon kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä irtisanomisilmoituksessa ilmoitetulle pankkitilille, kun kaikki...
23.10.2018
Loppusiivous
Huoneisto ja muut vuokrasuhteen perusteella käytössä olevat tilat tulee vuokrasuhteen päätyttyä luovuttaa tyhjinä, asianmukaisesti hoidettuina ja...
23.10.2018
Avainten palautus
Vuokrasuhteen päättyessä palauta kaikki asuntoosi sekä mahdolliseen autopaikkaan liittyvät avaimet ja kulkutunnisteet saamassasi poismuutto-ohjeessa...
23.10.2018
Autopaikan irtisanominen
Irtisanoessasi asuntoasi muista myös irtisanoa autopaikkasi, mikäli olet sellaisen erikseen vuokrannut.
23.10.2018
Vuokrasopimuksen irtisanominen
Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, ellei toisin ole vuokrasopimuksella sovittu. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä,...