Autopaikan irtisanominen

Irtisanoessasi asuntoasi muista myös irtisanoa autopaikkasi, mikäli olet sellaisen erikseen vuokrannut.