Vakuuden palautus

Vakuus palautetaan kahden viikon sisällä poismuutosta, kun avaimet on palautettu, asunto tarkastettu ja maksut ovat ajan tasalla.