Koronavirus

Koronavirus COVID-19 leviämisen ehkäisy Premico Kodeilla.

Vakuuden palautus

Vakuus palautetaan kahden viikon sisällä poismuutosta, kun avaimet on palautettu, asunto tarkastettu ja maksut ovat ajan tasalla.