Koronavirus

Koronavirus COVID-19 leviämisen ehkäisy Premico Kodeilla.

Asuntotarkastus

Vuokrasopimuksen päätyttyä vuokranantaja tai hänen edustaja suorittaa poismuuttotarkastuksen, jossa arvioidaan ja määritellään huoneiston kunto suhteessa siihen, mikä se oli vuokrasuhteen alussa. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan huoneistolle vuokrasuhteen aikana mahdollisesti aiheutuneet vahingot, jollaisiksi ei kuitenkaan katsota luonnollista kulumista.