Asukassivut

Oletko jo tutustunut Premicon asukassivuihin?

Asuntotarkastus

Vuokralaisen tulee hoitaa ja ylläpitää asuntoa huolellisesti koko vuokrasuhteen ajan. Vuokrasopimuksen päättyessä teemme asunnossa poismuuttotarkastuksen joko irtisanomisaikana tai vuokrasopimuksen päätyttyä, jossa arvioidaan ja määritellään huoneiston kunto suhteessa siihen, mikä se oli vuokrasuhteen alussa. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan huoneistolle vuokrasuhteen aikana mahdollisesti aiheutuneet vahingot, jollaisiksi ei kuitenkaan katsota luonnollista kulumista.