Koronavirus

Koronavirus COVID-19 leviämisen ehkäisy Premico Kodeilla.

Sähköinen asunnontarkastuslomake

Vuokralaiset saavat sähköpostiin linkin asunnon kuntotarkastuslomakkeeseen avainten luovutuksen yhteydessä. Sähköisen tarkastuslomakkeen tarkoituksena on todeta huoneiston kunto vuokraushetkellä.

Lomakkeeseen on helppo lisätä merkintöjä asunnossa kunnossa havaituista puutteista valokuvin ja tekstein. Lomakkeen käyttöön oikeuttavat tunnukset ovat voimassa kahden viikon ajan avainten luovutuksesta.

Vuokrasopimuksen päätyttyä vuokranantaja tai hänen edustaja suorittaa poismuuttotarkastuksen, jossa arvioidaan ja määritellään huoneiston kunto suhteessa siihen, mikä se oli vuokrasuhteen alussa. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan huoneistolle vuokrasuhteen aikana mahdollisesti aiheutuneet vahingot, jollaisiksi ei kuitenkaan katsota luonnollista kulumista.