Koronavirus

Koronavirus COVID-19 leviämisen ehkäisy Premico Kodeilla.

Asunnon hakeminen ja ARA-vuokra-asunnot

Mikäli olet kiinnostunut asunnosta, voit jättää esittelyn jälkeen sähköisen asuntohakemuksen verkkosivuillamme. Välittäjä käy läpi asuntohakemukset, haastattelee potentiaalisimmat asunnonhakijat puhelimitse ja selvittää luottotiedot. Lopullisen vuokrauspäätöksen jälkeen ilmoitamme valinnasta valitulle hakijalle.

ARA-vuokra-asunnot

Korkotukivuokra-asuntoyhtiöiden rakentamiseen on saatu valtiolta korkotukea, jonka edellytyksenä huoneistoja tulee käyttää vuokra-asuntoina tietty aika. Näin on pyritty varmistamaan vuokralaiselle mahdollisuus pitkäaikaiseen ja turvalliseen vuokrasuhteeseen.

Asukasvalinta lyhyellä korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin

Valtioneuvoston asetuksen (603/2016) 8 §:n nojalla asukasvalinnassa sovelletaan tulorajoja. Hakijoita ei aseteta etusijajärjestykseen tulojen määrän perustella, vaan käytössä on ainoastaan tulojen yläraja.

Valitsemisen edellytyksenä on, että yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät ylitä 3 540 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaa korotetaan 2 480 eurolla. Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 eurolla.

Esimerkit tulorajoista:

1 aikuinen 2 aikuista 1 aikuinen ja lapsi 2 aikuista ja lapsi 2 aikuista ja 2 lasta
3 540 € 6 020 € 4 190 € 6 670 € 7 270 €

Hakijaruokakunnan tuloina otetaan huomioon pysyvät bruttotulot kuukautta kohti. Tuloksi ei huomioida asumistukea eikä ns. etuoikeutettuja tuloja kuten esim. lapsilisä tai opintotuki.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:

 • Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
 • Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
 • Raskaustodistus raskaana olevilta (vaikuttaa tulorajoihin)
 • Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
 • Todistus työttömyyspäivärahasta
 • Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio oleskelulupakortista).

Ilmoitamme aina kohdesivulla, mikäli vapaana olevan vuokra-asunto on lyhyellä korkotukilainalla rahoitettu vuokra-asuntokohde.

Asukasvalinta pitkän korkotuen vuokra-asuntoon

Tällä hetkellä pitkän korkotuen vuokra-asuntoja ovat kohteiden Oikotie 12, Finnberginkatu 6 b, Aurorankatu 16, Aurorankatu 20, Laureuksenkatu 4, Vanha Littoistentie 7 ja Laitainen 5 vuokra-asunnot.

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille ruokakunnille, ja samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen huomioiden perustus- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset periaatteet.

Asukasvalinnassa noudatetaan varallisuusrajoja. Asunnon hakijan varallisuus selvitetään ja arvioidaan, onko hänellä mahdollisuus järjestää asumisensa ilman valtion tukea. Varallisuutena on otettava huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus, jollei sen arvo ole vähäinen. Arviointi tehdään hyväksymishetken tilanteen mukaisena. Esimerkiksi hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana lahjoittamalla tai myymällä luovutettu varallisuus huomioidaan arvioinnissa.

Turussa voimassa olevat varallisuuden enimmäisrajat 1.7.2018 alkaen ovat:

Henkilöluku

1 2 3 4 5
30 000 € 45 000 € 60 000 € 70 000 € 80 000 €

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10 000 eurolla henkilöä kohden.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:

 • Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
 • Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta (verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu)
 • Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
 • Raskaustodistus raskaana olevilta (vaikuttaa tulorajoihin)
 • Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
 • Luotonantajan todistus veloista
 • Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista)
 • Mahdolliset muut liitteet.

Lisätietoja ARAsta ja asukasvalinnasta ARA-vuokra-asuntoihin voit lukea tästä.

Asunnon hakeminen ja ARA-vuokra-asunnot

Asunnon hakeminen ja ARA-vuokra-asunnotAsunnon hakeminen ja ARA-vuokra-asunnot

 

Lyhyellä korkotukilainalla rahoitettu vuokrakohteemme Harmaaniityntiellä Espoossa.