Asukassivut

Oletko jo tutustunut Premicon asukassivuihin?

Asunnon hakeminen ja ARA-vuokra-asunnot

Mikäli olet kiinnostunut asunnosta, jätäthän sähköisen asuntohakemuksen verkkosivuillamme. Asuntohakemus ei ole sitova, mutta järjestämme asuntoesittelyt hakemusten perusteella. Välittäjä käsittelee asuntohakemukset, haastattelee potentiaalisimmat asunnonhakijat puhelimitse ja tarkistaa luottotiedot. Lopullisen vuokrauspäätöksen jälkeen ilmoitamme valinnasta valitulle hakijalle.

ARA-vuokra-asunnot

Korkotukivuokra-asuntoyhtiöiden rakentamiseen on saatu valtiolta korkotukea, jonka edellytyksenä huoneistoja tulee käyttää vuokra-asuntoina tietty aika. Näin on pyritty varmistamaan vuokralaiselle mahdollisuus pitkäaikaiseen ja turvalliseen vuokrasuhteeseen.

Asukasvalinta lyhyellä korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin

Valtioneuvoston asetuksen (603/2016) 8 §:n nojalla asukasvalinnassa sovelletaan tulorajoja. Hakijoita ei aseteta etusijajärjestykseen tulojen määrän perustella, vaan käytössä on ainoastaan tulojen yläraja.

Valitsemisen edellytyksenä on, että yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät ylitä 3 540 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaa korotetaan 2 480 eurolla. Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 eurolla.

Esimerkit tulorajoista:

1 aikuinen 2 aikuista 1 aikuinen ja lapsi 2 aikuista ja lapsi 2 aikuista ja 2 lasta
3 540 € 6 020 € 4 190 € 6 670 € 7 270 €

Hakijaruokakunnan tuloina otetaan huomioon pysyvät bruttotulot kuukautta kohti. Tuloksi ei huomioida asumistukea eikä ns. etuoikeutettuja tuloja kuten esim. lapsilisä tai opintotuki.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:

  • Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
  • Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
  • Raskaustodistus raskaana olevilta (vaikuttaa tulorajoihin)
  • Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
  • Todistus työttömyyspäivärahasta
  • Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio oleskelulupakortista).

Ilmoitamme aina kohdesivulla, mikäli vapaana olevan vuokra-asunto on lyhyellä korkotukilainalla rahoitettu vuokra-asuntokohde.

Lisätietoja ARAsta ja asukasvalinnasta ARA-vuokra-asuntoihin voit lukea tästä.

Asunnon hakeminen ja ARA-vuokra-asunnot

Asunnon hakeminen ja ARA-vuokra-asunnotAsunnon hakeminen ja ARA-vuokra-asunnot

 

Lyhyellä korkotukilainalla rahoitettu vuokrakohteemme Harmaaniityntiellä Espoossa.