Asukassivut

Oletko jo tutustunut Premicon asukassivuihin?

Häiritsevä asuminen

Mikäli talossanne on jatkuvaa häiriötä ja ilkivaltaa tai haluat tehdä ilmoituksen häiritsevästä asumisesta, ilmoitathan siitä kirjallisesti.

Häiriöilmoitus on tehtävä kirjallisena ja pääsääntöisesti vähintään kahden eri huoneistossa asuvan häiriöstä kärsineen henkilön allekirjoittamana. Jotta isännöitsijä voi ryhtyä häiriön vaatimiin toimenpiteisiin, tulee aiheutetut häiriöt ja niiden ajankohdat yksilöidä lomakkeelle mahdollisimman tarkasti. Valitus toimitetaan talonne isännöitsijälle sähköpostitse tai postitse. Isännöitsijä ryhtyy valituksen saatuaan sen vaatimiin toimenpiteisiin.

Täytä häiriöilmoituslomake