Asukassivut

Oletko jo tutustunut Premicon asukassivuihin?

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden asumisviihtyvyyden, kotirauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on järjestyssääntöjen lisäksi noudatettava järjestys- ja muiden lakien sekä asetusten määräyksiä.

Asukas on velvollinen tutustumaan järjestyssääntöihin huolellisesti ja noudattamaan niitä. Asukkaan on lisäksi huolehdittava, että myös hänen perheenjäsenensä ja vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

Asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon muut talon asukkaat eikä kukaan saa häiritä toisen asumisrauhaa ja -viihtyvyyttä. Asukkaiden on lisäksi noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.